Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

2013

 

Mae grwp o Ruthun a'r ardal aeth i Brieg a'r Pays Glazik ar y 9fed Mai 2013, gan ddychwelyd ar y 14eg.

 

Arosom ni gyda theuloedd lleol a gyda hwy ddathlom 20 mlynedd o'n gefeillio.

 

Hedfanom o Fanceinion i Brest.

 

Rydym yn wastad yn awyddus i ddenu pobl newydd - mae croeso i unrhyw ddinesydd lleol.

 

Mae'r cyfnewidiadau hyn ar gyfer pawb - nid rhybeth y Cyngor ydyw!

 

Pwyllgor Brieg yn ei baratowyd eleni  "les semaines galloises" (Wythnosau Cymreig) cyntaf yn Llydaw.

 

Aeth yr wythnosau hyn rhagddynt ym mis Mai 2013 ledled Llydaw, ar yr un pryd a'r 'Fete de la Bretagne' a'r 'Journee de l'Europe (Diwrnod Ewrop). Maent yn dod o fewn sgop y cytundebau arwyddwyd rhwng y 'Region Bretagne' a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Wrth galon y prosiect mae helpu pobl Llydaw i ddysgu mwy am Gymru. Briec-de-l'Odet 2013 yn dathlodd 20fed pen-blwydd y gefeillio gyda Rhuthun gydag arddangosfa, darlithoedd, festnoz a sioeau eraill. Aethom a chynnyrch Cymreig gyda ni i'w blasu gan y Llydawyr a chantores, Eleri Woolford gymrydodd rhan yn y digwyddiadau.

Brieg 2011

 

Eleni tro Rhuthun oedd ymweld â Brieg a gadawodd parti o 30 dydd Mercher 1af Fehefin am ymweliad 5 noson. Gan inni hedfan i Rennes eleni yn hytrach na Brest treuliwyd y diwrnod cyntaf yn ymweld â'r Senedd a rhannau eraill o'r dref hanesyddol hon. Yn dilyn derbyniad yn Neuadd y Dref Brieg treuliasom y min nos cyntaf gyda'n gwestywyr.

 

Treuliwyd y dydd lau i gyd yn Langolen lle cawsom farbiciw ac ymweliad a Chastell Trohanet. Dilynwyd y pryd mín nos yn Langolen gan fest noz a dawnsio Llydewig a Chymreig.

 

Ddydd Gwener aethom i Kemper lle y mwynhawyd ymweliad a distylldy, crempog i ginio a thaith o gwmpas y dref ar drên bach. Fin nos cafwyd cínio ym mwyty Croas Stang yn Langolen.

 

Roedd y Sadwrn a'r Sul yn ddyddiau rhydd gyda'r gwestywyr a gwnaeth wahanol bobl bethau gwahanol. Roedd y cinio min nos yn ein hoff fwyty, y Gwrac'h Du yn Edern.

 

Yn dilyn ymweliad llwyddiannus iawn arall gadawsom Brieg ddydd Llun am faes awyr Brest a'n hediad adref.

Briec 2011 - 2013