Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Gwybodaeth cefndirol ar y ddwy gymuned, gyda chysylltiadau i safleoedd lleol eraill

 

Hanes gwreiddiau'r gefeillio

 

Crynodeb o'r ymweliadau

 

Ymweliadau wnaed gan grwpiau chwaraeon a chymunedol

 

Arwyddion gweladwy o'r gefeillio

yn ôl i dudalen gartref

Croeso i'r wefan sy'n dathlu gefeillio ein dwy dref - Brieg yn LLydaw a Rhuthun yng Nghymru.

 

Yma cewch lawer o wybodaeth ynglyn a'r ddwy dref, sut y cychwynnodd y gefeillio, a sut mae'r ymweliadau lu wedi mynd rhagddynt ym mhob cyfeiriad. A chan ein bod eisiau i fwy o bobl ymuno a mwynhau bendithion gefeillio, gallwch weld sut i gymryd rhan!

 

I'r rhai ohonoch sydd wedi mwynhau eisoes gwmni ein gwesteion neu westywyr, rydym yn wastad yn falch o dderbyn unrhyw ffotograffau neu nodiadau y gallem eu hychwanegu i'r safle.

 

Rhuthun - Brieg  :   Gefeilldrefi - 20 mlynedd !  

ein trefydd dyddiau cynnar cyfnewidiadau ac ymweliadau poplys du ac ati... sign4 sign3 sign2 i safle tref rhuthun i safle pays glazik i safle twristiaeth Briec

YMWELIAD Â BRIEG – DYDD GWENER 2 MEHEFIN – DYDD MAWRTH 6 MEHEFIN

 

Ein tro ni yw eleni i ymweld â Brieg, a byddwn yn teithio gyda char a fferi. Y canlynol yw’r trefniadau teithio dros dro – mae’n rhaid inni archebu’r tocynnau fferi rhag blaen.

 

 

Dydd Gwener 2 Mehefin   2045  Gadael Plymouth     0800 Cyrraedd Roscoff

 

Dydd Mawrth 6 Mehefin      1500 Gadael Roscoff        2010 Cyrraedd Plymouth

 

 

Ar ôl cyrraedd Plymouth ar 6ed Mehefin byddwn yn aros y noson yng Ngwesty Ibis, Longbridge Road, Plymouth ar gost o £69 yr ystafell ac £8.95 y person am frecwast.

 

Gwybodaeth bellach am yr ymweliad:  01824 704558  

neu e-bostiwch Brian Hubble: hubble@talktalk.net

 

 

 

Mae grwp Rhuthun yn cyfarfod ar yr ail nos Iau ymhob mis fel arfer (ar wahan i fis Awst) yn Tabernacl, 7.30 p.m.

Croeso i aelodau newydd.  

 

 

Hoffem glywed oddi wrthych yn arbennig os yr hoffech gymryd rhan mewn unrhyw ffordd yn ymweliad ein cyfeillion o Brieg.

 

Siarad Ffrangeg?  Dysgu Ffrangeg?

Nid oes angen Ffraneg rhugl.

Nid oes angen Ffraneg o gwbl!!!

 

Mae'r rhain yn ddigwyddiadau cymdeithasol gwych, felly rhowch gynnig arno!!!!!

 

Alors, allez - y!

 

Gwybodaeth bellach:  01824 704558  

neu e-bostiwch Nerys Hughes Ysgrifennydd: gruffhughes@gmail.com

ymweliadau vernon honour003

                       Da Iawn Vernon! 

 

                  Dinesydd Da Rhuthun

 

2017: Mae Vernon Hughes wedi ymddeol ar ôl 23 o flynyddoedd fel Ysgryfennydd ac Brian Roberts wedi ymddeol ar ôl 18 mlynedd fel Trysorydd.

 

Diolch yn fawr am eich gwasaneath.

 

 

 

     

Double click to insert body text here ...