Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Rhuthun 2014

2014

 

Eleni tro Rhuthun ydoedd i groesawu ein ffrindiau o Brieg a chyrhaeddodd parti o 26, gan gynnwys teulu o dri, brynhawn dydd Mawrth, 27 Mai am ymweliad 4-noson. Croesawydd ein gwesteion gan Faer Rhuthun, Cyng Stephen Beach, a Chadeirydd y Gymdeithas Efeillio, Emrys Wynne. Yna fe’i cyflwynwyd i’w gwestywyr yng Nghaffi R lle y cawsant ginio fin nos gyda’u gwestywyr ac aelodau o’r Pwyllgor Gefeillio.

 

Roedd y Pwyllgor wedi trefnu rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer ein ffrindiau ac ar y dydd Mercher bu ymweliad ag Eglwys San Silyn,  Wrecsam, y Ganolfan Grefftau yn Mwynglawdd a’r Bers.

 

Dydd Iau ymwelwyd a nifer o leoliadau yn Nyffryn Clwyd; Eglwys Llanrhaeadr a’r Crochendy, y Ganolfan Iaith ac Amgueddfa Radio yn Ninbych a dilynwyd hyn gyda thaith gerdded o amgylch Dinbych a’r castell.

 

Penllanw’r ymweliad mae’n debyg oedd  ymweliad y parti a’r Mynydd Gwefru a Pharc Gwledig Padarn yn Llanberis. Y noson honno yn dilyn cyfarfod o’r ddau Bwyllgor Gefeillio yng Nghanolfan Awelon  cafodd y parti bryd a chyngerdd gan Gôr Rhuthun. Wrth gwrs fe ddilynwyd hyn gan ganu cynulleidfaol ddaeth i ben trwy gyd-ganu ein anthemau cenedlaethol!

 

Treuliwyd fore Sadwrn yn Rhuthun gyda’n gwesteion yn gwario rhai o’u punnoedd a cheiniogau (dim euro yma!) ac wedyn cawsant ginio ffarwel yng Nghanolfan Cae Cymro, Clawddnewydd. Unwaith eto canwyd ein anthemau cenedlaethol cyn i’n ffrindiau adael i ddal eu llong yn Plymouth.

 

Unwaith eto ymweliad llwyddiannus iawn.

yn ôl i dudalen gartref yn ôl i fynegai blynyddoedd radio museum3006

YMWELIAD PARTI O BRIEG 2014

 

Dydd Mawrth 27 Mai

 

 

18.00   Parti o Brieg yn cyrraedd Canolfan Grefft Rhuthun. Croeso gan Gadeirydd y

Gymdeithas Efeillio (Cyng Emrys Wynne) a Maer Rhuthun (Cyng Steve Beach)

 

19.30   Pryd croeso yn Cafe R, Rhuthun

 

 

Dydd Mercher 28 Mai

 

10.00   Gadael o’r Ganolfan Grefft am Byllau Plwm Y Mwynglawdd

 

12.00   Cinio yn Eglwys San Silyn, Wrecsam ac ymweliad a’r eglwys

 

14.30   Gwaith Haearn y Bers

 

 

Dydd Iau 29 Mai

 

 

10.00  Gadael am Grochendy ac Eglwys Llanrhaeadr,

Canolfan Iaith ac Amgueddfa Radio Dinbych

 

12.00  Cinio picnic

 

13.00  Taith gerdded o gwmpas Dinbych a Chastell Dinbych

 

16.00  Dychwelyd i Ruthun

 

19.30  Pryd min nos ym Melin Brwcws

 

Dydd Gwener 30 Mai

 

 

09.30 Ymweliad a’r Mynydd Gwefru, Llanberis

 

13.00 Cinio ytng Ngwesty’r Victoria, Llanberis

 

14.30 Ymweliad a’r Amgueddfa Lechi, Llanberis

 

18.00  Cyfarfod o’r ddau bwyllgor gefeillio yng Nghanolfan Awelon, Rhuthun

 

19.00  Noson gyda Chôr Rhuthun yng Nghanolfan Awelon, Rhuthun (Cinio, gwin a chanu)

 

 

 

 

 

Dydd Sadwrn 31 Mai

 

 

12.00  Cinio Ffarwel yng Nghanolfan Cae Cymro, Clawddnewydd

 

14.00  Parti Brieg yn gadael