Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Ymweliad o Alain and Pierette i Ysgol Stryd y Rhos i weld addysg dwyieithog ac i roi'r gwobrau ar gyfer y gystadleuaeth poster.

Yn y llun hefyd Mr Brian Hubble Cadeirydd y Llywodraethwyr ac Mr Geraint Woolford, Maer Rhuthun.

Breton Party Poster winners Bretons Train

Parti o Brieg gyda  Mr Geraint Woolford, Maer Rhuthun.

Parti Brieg ar Rheilffordd Llyn Tegid

posterb comp postera comp posterc comp

Ymweliad Parti o Brieg i Ruthun 16 - 20 Mai 2016

 

 

Daeth 25 o bobl draw o ardal Brieg yn Llydaw i aros mewn cartrefi yn Rhuthun a’r cylch o ddydd Llun 16 Mai tan dydd Gwener 20 Mai fel rhan o’r cyfnewid blynyddol a drefnir gan Bwyllgorau Gefeillio y ddwy ardal.  

 

Dydd Llun 16 Mai

 

Cinio picnic yn Llangollen

Taith cwch o gamlas Froncysyllte am Langollen

Pryd min nos yn The Leyland Arms, Llanelidan

 

Dydd Mawrth 17 Mai

 

Ymweliad â Chanolfan Ifor Williams Trailers, Corwen gyda chinio ysgafn.

Taith ar Reilffordd Llyn Tegid i Lanuwchllyn

Pryd min nos gyda’r gwestywyr

Noson anffurfiol yn Nhafarn y Plu

 

 

Dydd Mercher 18 Mai

 

Taith dywysedig o gwmpas Rhuthun gyda Heather Williams

Cinio  gyda’r gwestywyr.

2.00pm – 4.00pm  Prynhawn o fowlio a chwaraeon eraill yng Nghanolfan  Llanfwrog.

Pryd min nos yng Ngwesty’r Clwyd Gate, Llanbedr

 

Dydd Iau 19 Mai

 

Taith gerdded o gwmpas canol tref Rhuthun gan gynnwys ymweliad â Nantclwyd y Dre a

ymweliad â Marchnad Anifeiliaid Rhuthun

Cinio gyda’r gwestywyr.

 

Mwynhawyd noson o adloniant yng Nghanolfan Awelon, Rhuthun  gyda Chôr Rhuthun yn cyflwyno rhaglen arbennig dan arweiniad Robat Arwyn, gyda Mair Jones yn cyfeilio.  Cafwyd unawdau gan Kate Griffiths, Derwen,  ac Alain Kerouedan o Brieg.  Cyflwynwyd  yr eitemau a ganodd y Côr gan Jan Wilson Jones a hynny mewn tair iaith - Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg.  Paratowyd bryd o fwyd Llydewig ysgafn i’r Côr ac i’r gynulleidfa gan ein cyfeillion o Lydaw.  Ar ddiwedd y noson cafwyd llawer o hwyl wrth i bawb ymuno i ganu caneuon poblogaidd Cymreig a Ffrengig.

 

Dydd Gwener 20 Mai

 

Grŵp Brieg yn gadael.

 

 Bu’r cyfan yn llwyddiant mawr.

 

 

 

 

 

 

Posteri Buddugol

yn ôl i dudalen gartref yn ôl i fynegai blynyddoedd

Rhuthun 2016