Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Rhuthun 2018

Dydd Gwener Mehefin 29ain 2018

 

5.30yyb groesawyd y Llydawyr yng Nghanolfan Cymunedol Llanfwrog gyda bap cig moch, te neu goffi. Yna yr Llydawyr cwrddwyd a'u lletywyr.

 

1.30yh Cawl cig oen neu pei bwthyn yn Wetherspoons

 

2.0yh Taith hanesyddol o gwmpas Rhuthun, arweinwyr Vernon Hughes a Roger Edward

 

3.00yh Arddangosfa Cyfeilio yn y Llyfrgell

 

7.00yh Pryd ngh Nghlwb Rygbi Rhuthun. Adoliant gan Geraint Woolford ac Eleri Woolford

 

Dydd Sadwrn

 

10.00 Patchwork Foods

 

11.30 Bwffet yn Awelon.

 

1.30  Bagad gorymdeithiodd i fyny i'r sgwar a perfformiodd ar y Sgwar at 2pm ac 4pm.

 

8.30 Cinio Cafe R. Adloniant gan Dafydd Iwan.

 

 

Dydd Sul 

 

10.00yb Teithiodd  i ymweld a Ffynnon Gwenffrwd, ag Abaty Dinas Basing.

 

 

4.30 Rhostio Mochyn yng Nghastell Rhuthun.

 

6.00 Adloniant Seindorf Ieuenctid Sir Ddinbych,

 

Dydd Llun

 

1.00 Llydawyr yn gadaelwyd ar ol cael cinio yn y Ganolfan Grefft

 

 

Bagade 3 20180630_125557 20180702_125524 Square Craft Centre 2

Hugo and Alwena

 

Mae Peter and Tomos yn dweud hwyl fawr i Hugo ac Alwena

Bagad ar y Sgwar

yn ol i dudalen gartref yn ol i fynegai blynyddoedd Bagade 1 Bagade 2