Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Rhuthun 1992 - 1994

Rhuthun 1992

 

Ymweliad swyddogol 1af y Llydawyr a Rhuthun

 

Ym mis Mai 1992 ymwelodd y grwp cyntaf o Brieg â Rhuthun - a gobeithiwn fod cynhesrwydd ein croeso cystal ag un ein cyfeillion Llydewig newydd. Mae’n rhaid iddo fod - gan inni gael ein gwahodd yn ôl i Brieg yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Ymweliad byr oedd hwn a threuliwyd y rhan fwyaf o’r amser yn fforio Rhuthun a mwynhau amser gyda’r gwestywyr. Y prif ddigwyddiad cymdeithasol oedd cinio yn y Clwb Rygbi pan groesawyd yr ymwelwyr gan y Maer, Cyng Robin Llwyd ab Owain. Gwnaed hyn yn hytrach na chynnal Dawns y Maer y flwyddyn honno a chafwyd perfformiad o ganeuon Cymraeg gan Gôr Rhuthun..

 

Dyma ychydig luniau o’r noson yn y Clwb Rygbi. Robin Llwyd ab Owain (y Maer) a Vernon Hughes (Clerc y Dref ac ysgrifennydd pwyllgor Rhuthun) yn croesawu’r ymwelwyr, gyda chefnogaeth ieithyddol Stan Morton. Y ddau Gadeirydd - Alain Kéroedan a Murray Bragg yn cyfnewid arwyddion o gyfeillgarwch.

 

 

 

 

Rhuthun 1993

2ail ymweliad swyddogol  a Rhuthun

 

Arwyddwyd y siarter yng Nghastell Rhuthun.

 

Hwn oedd ymweliad ‘swyddogol’ cyntaf pobl Brieg/Pays Gazik â Rhuthun. Canolbwynt yr ymweliad oedd y wledd ganoloesol yng Nghastell Rhuthun pryd yr arwyddwyd y Siarteri Gefeillio a chyfnewid sawl anrheg.

 

Yn dilyn pryd croeso yn Yr Hen Angor, diddanwyd ein gwesteion gan y Dawnswyr mossis yn y Ganolfan Creffat, ymwelwyd â Chapel Pendref, y capel hynaf yn Rhuthun, a marchnad anifeiliaid Glasdir. Dilynwyd hyn gydag ymweliad â Stryd Fawr – fferm sydd, yn anghyffredin, yn magu ceirw.

 

Roedd cyfle i fwynhau mwy o awyr iach ym Mrenig, gyda’r cyfle i edrych ar fecanyddwaith cyflenwi dwr a’r ecoleg lleol. Roedd amser wrth gwrs i ymlacio gyda’r teuluoedd oedd yn lletya a chyfle i wneud ffrindiau – llawer ohonynt bellach yn sefydlog.

 

Yn ystod y wledd ganolaosol yn y castell coronwyd Alain Kerouedan fel y barwn!

 

 

 

 

Rhuthun 1994

 

3ydd ymweliad swyddogol y Llydawyr a Rhuthun

 

Roedd ymweliad pobl Brieg yn 1994 yn nodedig - er nas gwyddem ar y pryd - gan mai dyma gychwyn Gwyl Rhuthun - swae gerddorol flynyddol y dref. Gweler: www.ruthinfestival.co.uk . Fe’n tretiwyd i ymweliad dau grwp ardderchog Pays Glazik - Bagad Brieg, un o’r bandiau traddodiadol Llydewig gorau, a Gwen ha Du, y grwp dawnsio gwerin o Landrevarzec.

 

Caewyd Sgwâr Sant Pedr i draffig am y diwrnod a chyflwynwyd pobl Rhuthun i’r gefeillio gyda swae gerddorol. Ymunodd llawer ohonynt yn y dawnsfeydd Llydewig.

 

Roedd yr achlysur i ddathlu diwylliant Cymraeg hefyd gydag, ymhlith eraill, Côr Rhuthun a dawnswyr gwerin ifanc o’r Wyddgrug.

 

Roedd y cwlwm Celtaidd yn amlwg iawn a chyfwelwyd Alain Kérouedan ar y thema hon gan Radio Wales.

 

Roedd y River City Jazzmen a Ruthin Majorettes ymhlith perfformwyr eraill ac wrth gwrs bu nosweithiau cymdeithasol eraill gan gynnwys noson barti gwych yng Nghlwb Rygbi Rhuthun

 

 

 

 

yn ôl i dudalen gartref yn ôl i fynegai blynyddoedd b16 b17 r12 r8 r5 r1 r8 r11